شماره تماس: 02128422740ایمیل: info@daryaserver.ir

سرور اختصاصی – ColoCrossing

Server InformationUpgrade Options
Intel Xeon E3-1240v2 Quad Core
24GB DDR3 RAM
1TB SATA-3 Hard Drive
20TB Transfer
1Gbps DEDICATED Uplink
29 Usable IPs
Setup Time : 48Hours
Location : Bufallo, New York | ColoCrossing
Price : $120.00/Mo.

برای کسب اطلاعات بیشتر از ناحیه کاربری تیکت ارسال فرمایید.

| Hard Drive (4 Bays)
1.00TB SATA $15.00
2.00TB SATA $25.00
128GB Solid State Drive $20.00
240GB Solid State Drive $30.00
512GB Solid State Drive $40.00

| Bandwith
20TB Bandwidth $50.00
100Mbps Unmetered Bandwidth $50.00

| IP Addresses
/28 – 13 Usable IPs : $13.00
/27 – 29 Usable IPs : $24.00
/26 – 61 Usable IPs : $48.00

| RAM
Upgrade To 32GB : $20.00

| Network Test
IP For Test : 192.3.95.1

طراحی شده با توسط دریاسرور

هاست ابری

،

هاست سی پنل

،

نمایندگی سی پنل

،

سرور مجازی

،

سرور اختصاصی

،

سرور مجازی ابری

،

خرید سرور مجازی

،

خرید هاست cpanel

،

خرید vps