Band width چیست؟

Band width یعنی پهنای باند یعنی میزان حجمی ترافیک وب سایت شما که میزبان وب در یک بازه زمانی مشخصی به شما ارائه می دهد هر چه قدر میزان این عدد بیشتر باشد ترافیک حجمی بیشتری می تواند وب سایت شما داشته باشد مثلا ۱Gb پهنای باند ماهانه یعنی اینکه وب سایت شما می تواند در هر ماه به میزان ۱GB اطلاعات در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد.

About the Author

Leave a Reply